Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3405/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3405/TCHQ/GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với
hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH SX&LR ôtô Chu Lai Trường Hải
(Đ/c: Khu Kinh tế mở Chu Lai - tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 79/CV-CLTH ngày 01/8/2005 của Công ty TNHH SX&LR ôtô Chu Lai Trường Hải về đề nghị được vận chuyển lô hàng là linh kiện CKD ôtô nhập khẩu trên xe ôtô phủ bạt chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà - Quảng Nam để làm tiếp thủ tục, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Linh kiện ôtô CKD nhập khẩu của Công ty được vận chuyển trên phương tiện vận tải là xe ôtô phủ bạt không đáp ứng được yêu cầu niêm phong hải quan qui định tại Điểm 3, Mục 1 Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính về nguyên tắc không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu. Đề nghị Công ty làm thủ tục thông quan hàng hóa ngay tại cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn hoặc đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Kỳ Hà thuộc Cục Hải quan Quảng Nam nhưng việc kiểm tra thực tế do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện theo qui định tại Điểm 3, Mục III bản Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty, hàng hóa được đóng trong các kiện gỗ to, chắc chắn, do vậy, nếu hàng hóa đảm bảo được yêu cầu niêm phong hải quan theo qui định, Công ty đảm bảo được nguyên trạng hàng hóa trên đường vận chuyển thì liên hệ trực tiếp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn để được giải quyết theo thẩm quyền và đúng qui định tại Điểm 3, Mục I Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 dẫn trên. Nếu hàng hóa được phép chuyển cửa khẩu thì việc kiểm tra được tiến hành tại xưởng lắp ráp của Công ty nếu đã được Cục Hải quan Quảng Nam có quyết định công nhận là địa điểm kiểm tra hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH SX&LR ôtô Chu Lai Trường Hải biết và liên hệ với đơn vị Hải quan cửa khẩu nhập để được giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lạng Sơn (để biết và thực hiện)
- Cục HQ Quảng Nam (để biết và thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3405/TCHQ/GSQL ngày 23/08/2005 của Tổng cục Hải quan về vận chuyển lô hàng là linh kiện CKD ôtô nhập khẩu trên xe ôtô phủ bạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!