Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3402/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3402/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3402/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2893/HQHN-GSQL ngày 18/9/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo về việc từ chối C/O mẫu E có số tham chiếu E18440182603A435, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua công văn và hồ sơ gửi kèm cho thấy: Người xuất khẩu thể hiện tại ô số 1 của C/O là Công ty Guangzhou Zhonghuo Trading Co; Ltd, China bán cho Công ty Suite Grey Matters Pte; Ltd, Singapore thể hiện tại ô số 7 của C/O và Công ty Suite Grey Matters Pte; Ltd, Singapore bán cho Công TNHH Quản lý Khách sạn Bitexco. Hóa đơn thương mại do cho Công ty Suite Grey Matters Pte; Ltd, Singapore phát hành, số hóa đơn đã thể hiện tại ô số 10 của C/O, tại ô số 13 của C/O được đánh dấu vào mục “Third Party Invoicing”.

Căn cứ các thông tin thể hiện trong bộ hồ sơ hải quan (C/O và hóa đơn thương thương mại) thì đây là trường hợp mua bán qua bên thứ ba, C/O được cấp đúng trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba (Công ty Suite Grey Matters Pte; Ltd, Singapore) phát hành đã được quy định cụ thể tại Điều 23 Phụ lục 2 và Phụ lục 3 v mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương.

Do đó, việc Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan để nghi ngờ người xuất khẩu đứng tên trên ô số 1 là người thừa ủy quyền là không đúng.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo đơn vị nghiên cứu lại hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chấn chỉnh cán bộ tiếp nhận tại Chi cục Hải quan cần nghiên cu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất xứ hàng hóa và cập nhật đy đủ các quy định về C/O mu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba đã được quy định cụ thể tại Điều 23, Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xử lý vụ việc đúng quy định hiện hành, tránh lặp lại những trường hợp đã xử lý tương tự.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c: Mai Xuân Thành-PTCT (để b/c);
- Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Bitexco (để biết); (Đ/c: Số 8, Đỗ Đức D
c, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ4 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3402/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.210