Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3385/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3385/TCHQ-KTTT
v/v chính sách thuế nuôi thành thủy sản thương phẩm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính Gửi: Cục Hải Quan Khánh Hòa

Trả lời công văn số 478/HQKH-NV ngày 4/8/2005 của Cục Hải quan Khánh Hòa phản ánh vướng mắc về chính sách thuế đối với việc nhập khẩu thủy sản giống để nuôi thành thủy sản thương phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa căn cứ vào quy định và hướng dẫn về loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu hiện hành tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính và quy trình quản lý loại hình sản xuất hàng xuất khẩu như: thời hạn nộp thuế, thuế suất thuế nhập khẩu, định mức, theo dõi quản lý, thanh quyết toán… để quản lý và tính thuế đối với thủy sản giống nhập khẩu của Công ty TNHH Ngọc Trai.

- Riêng phần xây dựng định mức, Công ty được phép xây dựng định mức trong khoảng dung sai nhất định. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trong việc khai báo định mức.

- Trong quá trình nuôi thủy sản giống nếu gặp thay đổi về thời tiết, dịch bệnh… dẫn đến việc nuôi thủy sản giống bị thiệt hại thì tuỳ từng trường hợp, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Khánh Hòa được biết.

 

Nơi nhận
- Như trên
-Lưu VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3385/TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 về chính sách thuế đối với việc nhập khẩu thủy sản giống để nuôi thành thủy sản thương phẩm xuất khẩu do bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!