Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3384/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3384/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi : Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai

Trả lời công văn số 392/ĐPTTH ngày 11/8/2005 của Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai về xử lý thuế đối với các thiết bị chuyên dùng nhập khẩu phục vụ hoạt động phát thanh, truyền hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Điều 1 Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì hoạt động phát thanh, truyền hình không thuộc Danh mục các ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư. Do đó, các mặt hàng nhập khẩu của dự án không phải là đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

Về thuế giá trị gia tăng, căn cứ Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, nếu hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng, trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp thì thuộc đối tượng không thu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai được biết.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3384/TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 của Tổng cục hải quan về xử lý thuế đối với các thiết bị chuyên dùng nhập khẩu phục vụ hoạt động phát thanh, truyền hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!