Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3383/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3383/TCHQ-KTTT
v/v ưu đãi miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên
(22 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, TPHCM)

Trả lời công văn số 186/2005/CV/HC-CTY ngày 30/7/2005 của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, tiếp theo công văn số 2808/TCHQ-KTTT ngày 18/7/2005 về trường hợp ưu đãi miễn thuế nhập khẩu mặt hàng vật tư phục vụ dự án Trung tâm thương mại của khẩu quốc tế Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xác định đúng các mặt hàng nhập khẩu theo hướng dẫn của Tổng cục tại công văn 2808/TCHQ-KTTT nêu trên để làm thủ tục ưu đãi miễn thuế theo quy định.

2. Trường hợp không đủ căn cứ xác định được hàng nhập khẩu đúng là trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng thì căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 29/12/2001 của Chính phủ để tiến hành trưng cầu giám định đối với hàng nhập khẩu thuộc tờ khai 442/NDT ngày 21/6/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty SX HTD Bình Tiên, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3383/TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 về việc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu mặt hàng vật tư phục vụ dự án Trung tâm thương mại của khẩu quốc tế Lào Cai do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!