Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3379/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3379/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu mặt hàng Set top box của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 4039/HQHP-KSHQ ngày 15.8.2005 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nhập khẩu mặt hàng Set top box của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC), Lãnh đạo Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

Mặt hàng đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình (Set top box) mà Công ty VTC nhập khẩu không phải là mặt hàng cấm hay hạn chế nhập khẩu. Vướng mắc hiện nay chỉ liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp (phân loại hàng hóa), do vậy, nếu Công ty đã có văn bản cam kết và việc cam kết này đã được Tổ chức tín dụng hay Ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì việc đề xuất tạm giữ toàn bộ lô hàng của Cục Hải quan TP. Hải Phòng là không cần thiết.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ, nếu Công ty VTC đã có bảo lãnh của Tổ chức tín dụng hay Ngân hàng về số tiền thuế phải nộp thì thực hiện thông quan lô hàng theo quy định tại điều 25 luật Hải quan.

 

Nơi nhận:                    
- Như trên 
- Tổng cục trưởng TCHQ (để báo cáo)
- Công ty VTC (để thực hiện)
- Lưu: VT, GQ(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

           

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3379/TCHQ-GSQL ngày 22/08/2005 ngày 22/08/2005 về việc nhập khẩu mặt hàng Set top box của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!