Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3373/TCHQ-KTTT ngày 21/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng nhập khẩu

Số hiệu: 3373/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3373/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết nợ thế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng NK

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn sô 584/HQĐNg -NV ngày 17 tháng 6 năm 2004 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc đề nghị xem xét xoá nợ thuế của các đối tượng xoá nợ thuế truy thu của các lô hàng nhập khẩu và các đối tượng xoá nợ thuế do giải thể, phá sản; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xem xét xoá nợ thuế truy thu của các lô hàng nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2002/TT/BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số 1507/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính;

Ngày 30 tháng 6 năm 2004, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3023/TCHQ-KTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xét xoá nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT/BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002;

Theo đó, đối với các trường hợp đề nghị xoá nợ thuế truy thu nêu tại công văn 584/HQĐNg-NV dẫn trên, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tập hợp đầy đủ hồ sơ và đối chiếu với điều kiện để được xét xoá nợ thuế, nợ phạt theo hướng dẫn tại công văn số 3023/TCHQ-KTTT dẫn trên để báo cáo Tổng cục Hải quan giải quyết (nếu đủ điều kiện xoá nợ phạt) hoặc trả lời cho doanh nghiệp biết (nếu không đủ điều kiện để xoá nợ phạt).

2. Về việc giải quyết xoá nợ thuế của các đối tượng giải thể, phá sản:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2002/TT/BTC thì trường hợp doanh nghiệp nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN nhưng không có khả năng nộp do sản xuất kinh doanh thua lỗ đang lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản thì được xem xét khoanh nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN. Thời gian khoanh nợ kể từ ngày xác định nợ cho tới khi doanh nghiệp giải thể, phá sản. Việc xem xét giải quyết khoanh nợ động thuế và các khoản phải nộp NSNN do Tổng cục Thuế thực hiện.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp khoanh nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN ở khâu nhập khẩu, do cơ quan Hải quan theo dõi, Tổng cục đang nghiên cứu để báo cáo Lãnh đạo Bộ giao việc xử lý các khoản nợ thuế XNK và nợ phạt chậm nộp thuế XNK cho cơ quan Hải quan. Trước mắt, Cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với Cục Thuế các địa phương đã theo dõi hoạt động kinh doanh trước đây của các doanh nghiệp giải thể để bổ sung toàn bộ hồ sơ liên quan đến các lô hàng nhập khẩu có phát sinh nợ thuế, nợ phạt chậm nộp theo đúng quy định tại Mục II Thông tư số 32/2002/TT/BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính, báo cáo Tổng cục Hải quan nghiên cứu, tổng hợp xử lý chung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3373/TCHQ-KTTT ngày 21/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124