Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3367/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thiết bị phục vụ dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3367/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3367/TCHQ-KTTT
V/v thuế NK và thuế GTGT thiết bị phục vụ dầu khí

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH địa vật lý giếng khoan dầu khí
(Lầu 10, Tòa nhà Sailing Tower, 111 Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 10-501/PLDL-C ngày 18/6/2010 của Công ty TNHH địa vật lý giếng khoan dầu khí về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho lô hàng thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dầu khí dùng để cung cấp dịch vụ giếng khoan dầu khí phục vụ công tác tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu, khí đốt; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:  

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 11, khoản 12 Điều 100, Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

- Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí nêu từ điểm a đến điểm e khoản 12 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nêu tại khoản này do nhà thầu phụ và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu bao gồm việc nhập khẩu trực tiếp, ủy thác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại… cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thông qua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa thì cũng được miễn thuế nhập khẩu.

- Thủ tục, hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo Điều 11, Điều 101 và Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

2. Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13 ngày 03/6/2008; Khoản 17 Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; thì:

- Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp quy định tại khoản 17 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, như:

+ Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;

+ Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thủy nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của người nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.

Thủ tục, hồ sơ không thu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC; Danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để TNHH địa vật lý giếng khoan dầu khí biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để thực hiện xử lý thuế theo quy định nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3367/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thiết bị phục vụ dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.419
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37