Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3357/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3357/TCT-PCCS
V/v: kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Nông thổ sản I

Trả lời công văn số 118/NTS ngày 10/8/2005 của công ty nông thổ sản I về việc xin kê khai khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì:

Trường hợp Chi nhánh Công ty Nông thổ sản I tại tỉnh Lạng Sơn hạch toán phụ thuộc công ty nông thổ sản I Hà Nội. Chi nhánh tạm ngừng kinh doanh, đã khai báo và không sử dụng mã số thuế của mình tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1/4/2005 đến 30/6/2006. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh có phát sinh số thuế GTGT hàng nhập khẩu truy thu của một số hợp đồng kinh tế đã nhập khẩu trước thời điểm ngừng hoạt động thì đề nghị Chi nhánh Công ty nông thổ sản I tại tỉnh Lạng Sơn làm việc với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn xác nhận về số thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa khấu trừ và được chuyển sang kê khai tại trụ sở chính tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Nông thổ sản I được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy KhươngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3357/TCT-PCCS ngày 29/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc xin kê khai khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149