Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3353/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc kết quả giám định hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3353/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3353/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc kết quả giám định hàng hóa NK theo TT23/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2755/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng máy móc thiết bị qua sử dụng nhập khu có kết quả giám định không xác định được điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN dẫn trên thì chứng thư giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngoài các thông tin cơ bản của một chứng thư, phần kết luận phải thể hiện các nội dung sau:

a) Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng;

b) Kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.”

Căn cứ quy định dẫn trên, theo báo cáo của đơn vị đối với trường hợp cơ quan giám định “không xác định được năm sản xuất, tiêu chuẩn an toàn điện năng và bảo vệ môi trường, do đó không có đủ cơ sở xác định sự phù hợp theo quy định tại Thông tư s 23/2015/TT-BKHCN" thì cơ quan hải quan không có đủ cơ sở để áp dụng chính sách mặt hàng và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp liên h Bộ khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, quản lý chuyên ngành mặt hàng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đ được trả lời theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3353/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc kết quả giám định hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174