Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3350TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3350 TCHQ-GSQL
V/v: Giải quyết vướng mắc về C/O.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 2257/HQTP-NV ngày 18/07/2005 và 2376/HQTP-NV ngày 25/07/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề cập một số vướng mắc về C/O. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để giải quyết vướng mắc giữa Thông tư số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ và Thông tư số 87/2004/TT-BTC về quy định nộp bổ sung C/O chậm quá 60 ngày, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 2961/TCHQ-GSQL ngày 27/07/2005 (quy định tại Điểm 1).

2. Qua đối chiếu với hồ sơ lưu trữ tại Tổng cục Hải quan hiện nay, chữ ký trên C/O mẫu E số SY1852E/05/0010 cấp cho lô hàng trái quýt tươi nhập theo tờ khai số 5506/NKD-KV1 ngày 03/02/2005 không có trong danh sách mẫu chữ ký do phía Trung Quốc thông báo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3350TCHQ-GSQL ngày 19/08/2005 về việc một số vướng mắc về C/O do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!