Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3350/TCHQ-KTTT về phí xếp dỡ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3350/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3350/TCHQ-KTTT
V/v phí xếp dỡ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 983/HQBD-TGTT ngày 28/4/2010 của Cục Hải quan Bình Dương về việc cộng phí FO và phí THC vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ;

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ công văn số 7164/BTC-TCHQ ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương:

1. Về xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu: Phí xếp dỡ tại cảng có liên quan trực tiếp đến bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng tại cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

2. Về khai báo chi phí xếp dỡ: doanh nghiệp tự khai báo chi phí xếp dỡ khi xác định trị giá tính thuế theo quy định tại các văn bản nêu trên; Chi cục Hải quan xem xét, giải quyết cho nợ chứng từ về phí xếp dỡ theo thẩm quyền quy định đối với trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán chi phí xếp dỡ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, KTTT (3 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3350/TCHQ-KTTT về phí xếp dỡ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.602
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180