Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3343/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc được áp dụng ân hạn nộp thuế 30 ngày

Số hiệu: 3343/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3343/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế  

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan các tỉnh, thành phố
-Công ty XNK Thuốc Lá
41 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 821/XNK-TCHC ngày 14/07/2006 của Công ty XNK thuốc lá (MST: 0101216069004) đề nghị được áp dụng ân hạn nộp thuế 30 ngày. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Quyết định số 4283/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty XNK thuốc lá thành Công ty hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng  công ty thuốc lá Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan nơi Công ty mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC và Thông tư số 113/2005/TT-BTC dẫn trên, nếu Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá (MST cũ: 0300597651 nay thay đổi mã số mới là 0101216069004) trong 365 ngày đáp ứng được đầy đủ các điều kiện: là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không có nợ thuế quá hạn 90 ngày; không còn nợ thuế, phạt chậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai thì Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá hiện nay cũng được áp dụng thời gian ân hạn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá biết và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.Nơi nhận
:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3343/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc được áp dụng ân hạn nộp thuế 30 ngày

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63