Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3343/TCHQ-GSQL kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh về hàng gia súc, gia cầm cư dân biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3343/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3343/TCHQ-GSQL
V/v kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh về hàng gia súc, gia cầm cư dân biên giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Trả lời công văn số 5529/BCT-TMMN ngày 07/6/2010 của Bộ Công thương về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29/03/2010 ban hành Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới, khi cư dân biên giới mua, bán, trao đổi hàng hóa thuộc Danh mục này thì được hưởng định mức miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với trị giá không quá 2.000.000 (hai triệu) đồng/1 người/1 ngày/1 lượt theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, cư dân biên giới vẫn được mua, bán, trao đổi hàng hóa không thuộc Danh mục nêu trên và không thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006; khi mua, bán, trao đổi những hàng hóa này phải chấp hành chế độ nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) và kiểm dịch theo quy định. 

Tổng cục Hải quan xin trân trọng trả lời Bộ Công thương biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ: NN&PTNT, Quốc phòng (Bộ TLBP) (để biết);
- UBND tỉnh Tây Ninh (để biết);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết và thực hiện);  
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3343/TCHQ-GSQL kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh về hàng gia súc, gia cầm cư dân biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.175
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93