Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3327/TCHQ-KTTT về miễn thuế giàn khoan TAD do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3327/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3327/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế giàn khoan TAD

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
(Lầu 4, Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 717/PVD ngày 9/6/2010 của Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí về việc xác nhận Công ty TNHH Một thành viên Khoan Dầu khí Nước Sâu PVD (PVD Deep water) miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho giàn khoan TAD nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho giàn khoan TAD nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, ngày 3/3/2010 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1155/TCHQ-KTTT hướng dẫn việc thực hiện. Trường hợp của Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí không trực tiếp nhập khẩu giàn khoan TAD mà giao cho Công ty TNHH Một thành viên Khoan dầu khí nước sâu PVD (là công ty trực thuộc Tổng công ty) nhập khẩu giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm TAD để phục vụ hoạt động dầu khí nếu thỏa mãn các nội dung hướng dẫn tại công văn số 1155/TCHQ-KTTT nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí biết và thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3327/TCHQ-KTTT về miễn thuế giàn khoan TAD do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.172
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234