Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3327/BTC-CST điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3327/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3327/BTC-CST
V/v điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM)

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ;
- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina.

 

Trả lời công văn số 03/2012/cv-PMPC ngày 2/12/2012 của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ; công văn số 7175/TPCV ngày 3/2/2012 của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina về việc đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM), mã HS 2903.21.00 về mức 0%, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Về việc điều chỉnh thuế suất tăng từ 0% lên 3% đối với mặt hàng Vinyl clorua monome (VCM):

Từ ngày 31/12/2011 trở về trước: mặt hàng Vinyl clorua monome (VCM): có dòng thuế riêng thuộc mã số là 2903.21.10.00 và có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (qui định tại Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính). Từ ngày 1/1/2012 trở đi, mặt hàng này không có dòng thuế riêng mà được phân loại chung vào mã số 2903.21.00 là dòng thuế của nhóm mặt hàng Vinyl chloride (chloroethylen), với mức thuế suất thuế nhập khẩu là 3% (qui định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011).

Việc thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng này là do Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC phải thực hiện chuyển đổi theo Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012 và phải thực hiện gộp dòng từ hai dòng thuế có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 0% và 5%. Do vậy, dòng thuế thuộc mã số 2903.21.00 được quy định mức thuế suất là 3% theo nguyên tắc lấy theo mức thuế suất trung bình của hai dòng thuế phải gộp nhằm hạn chế tác động của việc thay đổi danh mục đối với các ngành sản xuất trong nước.

- Biểu thuế 2012 có thêm chương 98 nhằm quy định mức thuế suất riêng cho một số mặt hàng đặc thù để bảo hộ sản xuất trong nước hoặc để hạn chế nhập khẩu đối với những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

Mặt hàng PVC hiện đang có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 8% (dạng hạt) và 7% (dạng bột) vì vậy mức thuế suất của nguyên liệu đầu vào VCM là 3% cũng là mức chênh lệch hợp lý giữa nguyên liệu và thành phẩm. Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp về vấn đề này và sẽ phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu trong mối tương quan chung cho phù hợp.

Bộ Tài chính trả lời để doanh nghiệp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3327/BTC-CST điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16