Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3311/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Thanh Bình
Ngày ban hành: 11/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3311/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
- Cục Hải quan tỉnh Long An

 

Tổng cục nhận được công văn số 0693/HQĐN ngày 25/6/2003 của Cục Hải quan Đồng Nai, công văn số 576/HQLA-NV ngày 07/7/2003 của Cục Hải quan Long An phản ánh một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý tờ khai XNK tại chỗ quá hạn 30 ngày

Quyết định 153/2002/QĐ-BTC quy định hiệu lực tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là 30 ngày là đủ để các doanh nghiệp giao, nhận hàng hoá chứng từ và làm thủ tục hải quan (hàng hoá, chứng từ chỉ luân chuyển trong nước). Doanh nghiệp tự sắp xếp để thực hiện đúng quy định đó. Hải quan không chấp nhận gia hạn thêm.

Nếu quá thời hạn, Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ từ chối đăng ký làm thủ tục cho doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời có văn bản thông báo cho Chi cụ Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ biết để huỷ tờ khai đã làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu.

2. Về hoá đơn GTGT không phù hợp với ngày đăng ký tờ khai

Theo quy định tại bước 1, Mục III quy định kèm theo Quyết định 153 thì tờ khai hải quan và hoá đơn GTGT phải lập cho từng lần giao hàng.

Vậy, việc doanh nghiệp giao, nhận lô hàng mới đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ là không đúng quy định.

3. Về thủ tục hải quan

3.1. Về kiểm tra thực tế hàng hoá

Theo quy định tại Quyết định 153 thì doanh nghiệp tự tổ chức và chịu trách nhiệm việc giao nhận hàng, cơ quan hải quan không kiểm tra thực tế hàng hoá. Tuy nhiên, điểm 3 mục I Quyết định 153 cũng xác lập quyền kiểm tra của cơ quan Hải quan trong trường hợp cần thiết.

3.2. Về trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ xin tái xuất (trả lại hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu)

Đây là giao nhận hàng trong nước và các doanh nghiệp tự tổ chức giao, nhận hàng với nhau nên không đặt vấn đề giải quyết trường hợp này. Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

3.3. Về đề nghị xem xét lại cơ chế chính sách, thủ tục XNK tại chỗ theo hướng như quan hệ mua bán nội địa. Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Tổng cục hướng dẫn để Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Phạm Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3311/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 07 ngày 11/07/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về vướng mắc thủ tục XNK tại chỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.140
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251