Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng hàng quà biếu, quà tặng

Số hiệu: 3297/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3297/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định đối tượng xét miễn thuế
NK và không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2243/HQTP-NV ngày 07/7/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh V/v xác định đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng hàng quà biếu, quà tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4.2.1, Mục II, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì tổ chức Việt Nam bao gồm có tổ chức xã hội.

Hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức xã hội. Do vậy, trường hợp Nhà Chùa có xác nhận của Hội Phật giáo Việt Nam được xem là tổ chức Việt Nam, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi xem xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng khi nhận hàng quà biếu, quà tặng của cá nhân nước ngoài gửi về.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3297/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng hàng quà biếu, quà tặng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37