Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3294/TCT-KK về việc ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất tiêu thụ trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3294/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3294/TCT-KK
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 1091 CV/CT-KTT ngày 26/6/2008 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về thời điểm áp dụng ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất tiêu thụ trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 (được Quốc hội nước CHXH Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008) quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực”.

Điều 2 Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg nêu trên quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo …”.

Điều 20 Bản Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không phải chịu thuế giá trị gia tăng…”.

Điểm 25.2 Bản Quy chế quy định: “Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chế độ Tài chính và thủ tục Hải quan áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo”.

Điểm 6, Phần I Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Tài chính và thủ tục Hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh: “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định các mức ưu đãi khác nhau về cùng một vấn đề thì được áp dụng mức ưu đãi quy định tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Theo các quy định nêu trên thì hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không phải chịu thuế giá trị gia tăng kể từ ngày Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3294/TCT-KK về việc ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất tiêu thụ trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.994
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6