Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống phục vụ các chuyến bay quốc tế

Số hiệu: 3283/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3283/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3283/TCHQ-KTTT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC HS HOÀN THUẾ NK THUẾ TTĐB ĐỐI VỚI ĐỒ UỐNG PHỤC VỤ CÁC CHUYẾN BAY QUỐC TẾ

Kính gửi:

- Tổng công ty hàng không Việt Nam
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Hải quan các cửa khẩu sân bay quốc tế

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1182/CV-TCTHK-DVTT ngày 30/6/2000 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về việc "hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, thuế TTĐB cho đồ uống trên các chuyến bay quốc tế";

Căn cứ quy định tại điểm 1h mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam và thực tế đặc thù của việc nhập khẩu đồ uống phục vụ các chuyến bay quốc tế;
Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trường hợp Tổng công ty hàng không Việt Nam nhập khẩu đồ uống phục vụ trên các chuyến bay quốc tế thông qua các đơn vị nhận uỷ thác hoặc mua của các doanh nghiệp nhập khẩu thì trong bộ hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ nhập khẩu của đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu hoặc doanh nghiệp nhập khẩu phải có dấu sao y bản chính và chữ ký của Giám đốc doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu. Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chứng từ trong bộ hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Hải quan các cửa khẩu sân bay quốc tế kiểm tra bộ hồ sơ và xem xét giải quyết hoàn thuế cho đối tượng trên theo quy định tại Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và nội dung công văn này

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống phục vụ các chuyến bay quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92