Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3255/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3255/TCHQ/GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với
hàng đóng chung cont. XK

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 526/CVĐK ngày 20/7/2005 của Công ty TNHH SX-XNK Đoàn Kết 1 phản ánh việc Hải quan tại bãi Transvina Hải Phòng không làm thủ tục xuất khẩu cho lô hàng đóng chung cont với Công ty TNHH SX-XNK Ánh Hồng-Ninh Bình thuộc tờ khai số 888XK/KD/HT ngày 15/7/2005 và tờ khai 250XK/KD/NB ngày 15/7/2005, mà yêu cầu trên công văn xin đóng chung cont của 02 Công ty phải có xác nhận của Hải quan nơi mở tờ khai, việc làm này đã gây chậm trễ cho việc giao hàng cho khách hàng nước ngoài (gửi kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng xuất khẩu của 02 Công ty nêu trên là mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, thuộc diện được miễn kiểm tra thực tế, 02 Công ty đã khai báo đầy đủ trên tờ khai hải quan xuất khẩu và Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu; để thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại sự việc, trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và chỉ đạo Chi cục Hải quan có liên quan giải quyết thủ tục xuất khẩu cho doanh nghiệp; tránh gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH SX-XNK Đoàn Kết 1
(thay trả lời cv 526);
- Lưu: VT, GSQL (2).

  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3255/TCHQ/GSQL ngày 16/08/2005 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng đóng chung cont. XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!