Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3253/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3253/TCHQ-KTTT

, ngày 16 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: - Cục Hải Quan Tỉnh Long An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 537/HQLA-NV ngày 21/6/2005 của Cục Hải quan Long An về việc xin xóa nợ phạt chậm nộp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1150/CP-KHTH ngày 28/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép miễn phạt do chậm nộp đối với các Danh nghiệp đã nộp xong tiền thuế nợ đọng trước 15.10.1998; Công văn hướng dẫn số 4512/TCHQ-KTTT ngày 03/12/1998 của Tổng cục Hải quan; Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 của Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan về xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB của hàng nhập khẩu; công văn số 1325 TCHQ/KTTT ngày 13/3/1999 “Hướng dẫn Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT…” nêu trên.

Trường hợp Công ty IMEX Tam Bình đã nộp xong tiền thuế gốc (số tiền: 35.191.600 đồng) trước ngày 15/10/1998 nhưng còn nợ phạt do chậm nộp (số tiền: 12.246.677 đồng) thì được miễn phạt chậm nộp.

Tuy nhiên, vì Công ty không còn địa chỉ, không có công văn đề nghị miễn; yêu cầu Cục Hải quan Long An kiểm tra, đối chiếu xác nhận số nợ của từng tờ khai Hải quan, ra Quyết định miễn phạt, làm thủ tục thanh khoản số tiền phạt được miễn và trên sổ sách kế toán phải ghi giảm số nợ tương ứng với số tiền phạt được miễn. Đồng thời, Lãnh đạo Cục phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra theo dõi nợ thuế và công tác tổ chức đôn đốc thu hồi nợ tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện.

Nơi nhận
-Như trên
-Lưu VT, KTTT (3).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3253/TCHQ-KTTT ngày 16/08/2005 về xin xóa nợ phạt chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.934

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!