Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3241/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3241/TCHQ/GSQL
V/v: thành lập ICD Mỹ Đình

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005

Kính gửi

Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội.

Trả lời công văn số 377/CUNL-TM ngày 19/7/2005 của Công ty cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện chức năng ICD tại địa điểm thông quan Mỹ Đình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Mỹ Đình - Huyện Từ Liêm - TP.Hà Nội (được di chuyển từ 358 đường Láng về đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội theo Quyết định số 362/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 29/4/2004 của Tổng cục Hải quan) được thành lập theo công văn số 1483/CP-KTTH ngày 15/12/1998 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội tại công văn số 1662/UB-KT ngày 29/4/2005, ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ công văn số 2818/VPCP-KTTH đồng ý chủ trương thành lập ICD Mỹ Đình.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến đồng ý tại các công văn số 1003/GTVT-VT ngày 28/02/2005 và công văn số 4653/BGTVT-VT ngày 1/8/2005.

Căn cứ vào các văn bản trên, Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thủ tục hải quan qui định tại điểm 1, mục II và điểm 1, mục III, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa xuất khẩu có vận tải đơn ghi địa điểm giao hàng là ICD Mỹ Đình, hàng hóa nhập khẩu có vận tải đơn ghi cảng đích giao hàng là ICD Mỹ Đình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên
- UBND TP.Hà Nội (để biết);
- TT Trương Chí Trung (để b/c);
- Cục HQ TP.Hà Nội(để biết và t/hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3241/TCHQ/GSQL ngày 15/08/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chức năng ICD tại địa điểm thông quan Mỹ Đình doTổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.153

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!