Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 322TCHQ/GSQL về việc thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu du thuyền do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu: 322TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 21/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 322TCHQ/GSQL
V/v:thủ tục nhập khẩu du thuyền

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM T&S

Trả lời công văn số 750/XNK-2004 ngày 07/01/2005 của Công ty TNHH TM T&S đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu du thuyền, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty, chiếc du thuyền xin nhập khẩu có chiều dài đường nước thiết kế 11,95 m. Theo quy định của Nghị định 99/1998/NĐ-CP ngày 28/11/1998 của Chính phủ về quản lý mua, bán tàu biển, tại Điều 3, Điểm 2 quy định Nghị định không áp dụng với các trường hợp mua bán tàu biển có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20m. Như vậy chiếc du thuyền của Công ty T&S nêu trên không thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định 99/1998/NĐ-CP ngày 28/11/1998, Không phải xin giấy phép nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty được biết, để liên hệ với Chi cục hải quan cửa khẩu, xuất trình và nộp hồ sơ liên quan để được giải quyết thủ tục theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ
- Chi Cục HQ KVIII-Sài Gòn
- Lưu VT, GQ(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 322TCHQ/GSQL về việc thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu du thuyền do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.776
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112