Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3228/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3228/TCHQ-KTTT
V/v: xin giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Cát Hưng
 (185 Nguyễn Văn Cừ - TP.Vinh - Tỉnh Nghệ An)
 - Cục Hải quan Nghệ An
 - Cục Hải quan Hà Tĩnh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 61/CV-CH ngày 17/7/2005 của Công ty TNHH Cát Hưng về việc xin được giải toả cưỡng chế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ Dự án Hầm Hải Vân do Nhà nước chưa bố trí kịp nguồn. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1) Căn cứ công văn số 3209/VPCP-KHTH ngày 19/7/1999 của Văn phòng Chính phủ, công văn 4244 TC/TCT ngày 26/8/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chưa thực hiện cưỡng chế đối với một số hàng hóa nhập khẩu thì trường hợp của Công ty đang có nợ thuế mà vẫn nhập khẩu các lô hàng là vật tư, thiết bị thuộc công trình trọng điểm nhóm A thì được giải toã cưỡng chế.
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 2570/GTVT-KHĐT ngày 4/5/2005, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH Cát Hưng được làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng vật tư, thiết bị thuộc gói thầu số 3, số 4 và 6 thuộc Dự án Hầm Hải Vân đến ngày 31/10/2005.
2) Trường hợp Dự án Hầm đèo Hải Vân là dự án sử dụng nguồn tài trợ ODA Nhật Bản có khó khăn về vốn đối ứng (không bố trí vốn đối ứng hoặc vốn đối ứng nhỏ hơn số nợ thuế) thì đề nghị Công ty yêu cầu chủ dự án có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư để trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cát Hưng, Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan Hà Tĩnh được biết và thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3228/TCHQ-KTTT ngày 15/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin được giải toả cưỡng chế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!