Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3222/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc được tạm nhập miễn thuế xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển

Số hiệu: 3222/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 18/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3222/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thức ăn chăn nuôi liên doanh Việt – Trung
(Đ/c: xã Thanh Hưng - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên) 

 

Trả lời công văn số 31/CV-CT ngày 20/06/2006 của Công ty TACN Liên doanh Việt – Trung về đề nghị được tạm nhập miễn thuế xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.3, Khoản 1, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì chỉ có đối tượng được phép định cư tại Việt Nam mới được nhập miễn thuế xe ôtô, xe gắn máy đang sử dụng ở nước ngoài dưới dạng tài sản di chuyển.

Do vậy, trường hợp Bà Phàn Kiến Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty và ông Hoa Vĩ Kiệt kỹ sư người Trung Quốc làm việc tại Công ty không thuộc đối tượng được tạm nhập miễn thuế xe ôtô miễn thuế dưới dạng tài sản di chuyển theo quy định tại Điểm 2.3, Khoản I, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Điện Biên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3222/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc được tạm nhập miễn thuế xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112