Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3218/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ụ nổi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3218/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3218/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 872/HHVN-BKHĐT ngày 24/06/2008 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ụ nổi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng" cơ sở sửa chữa tàu biển tại khu vực phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Luật thuế xuất nhập khẩu, điểm 12, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ thì: máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện. Theo điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Theo qui định tại Luật thuế giá trị gia tăng, điểm 1.4, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính thì: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ để không thu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điểm 16, Mục I, Phần B, Phụ lục I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì: đầu tư sản xuất và sửa chữa, đóng tàu thuỷ thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Trường hợp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nếu được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, sửa chữa tàu thuỷ; mặt hàng ụ nổi có sức nâng 25.000 tấn không nằm trong danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành theo quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/08/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có đăng ký nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, hồ sơ đáp ứng đúng theo quy định tại điểm 2, Mục I, Phần Dđiểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3218/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ụ nổi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.630
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87