Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3210/TCHQ-GSQL về nhập khẩu phủ tạng động vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3210/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3210/TCHQ-GSQL
V/v Nk phủ tạng động vật

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1456/HQHCM-GSQL ngày 18/6/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép nhập khẩu phủ tạng động vật, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm: ngày 01/6/2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 1528/BNN-TY gửi Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ công văn số 1528/BNN-TY dẫn trên và công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày 06/10/2010 của Văn Phòng Chính phủ (có trên mạng Net office - TCHQ) để hướng dẫn các đơn vị hải quan trực thuộc thực hiện.

2. Về kiểm dịch nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1660/TCHQ-GSQL ngày 19/4/2011 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn thực hiện các yêu cầu tại công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có các công văn gửi Tổng cục Hải quan để biết và phối hợp thực hiện (công văn số 405/TY-KD ngày 23/03/2011 về việc nhập khẩu tim, gan, thận lợn, gia cầm, công văn số 718/TY-KD ngày 26/4/2011 về việc kiểm dịch nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm và công văn số 736/TY-KD ngày 28/4/2011 về việc kiểm dịch nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm). Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các văn bản trên để hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để được hướng dẫn.

3. Việc kinh doanh tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh và không đông lạnh thực hiện theo Thông tư số 33/2010/TT-BCT ngày 11/9/2010 của Bộ Công Thương.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3210/TCHQ-GSQL về nhập khẩu phủ tạng động vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.201

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227