Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3197/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3197/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 3197/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngôi Sao Vàng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 022/2008-NSV ngày 16/04/2008 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngôi Sao Vàng về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 02 hệ thống đo sâu hồi âm đơn tia ATLAS DESO 35 nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu số 4143/NK/KD/GL ngày 28/03/2008. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.19, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính thì: vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ, thủ tục đối với vũ khí, khí tài nhập khẩu không phải chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu theo đúng nội dung qui định về thủ tục hồ sơ miễn thuế, xét miễn thuế nhập khẩu hiện hành.

Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngôi Sao Vàng căn cứ chế độ qui định hướng dẫn nêu trên, xuất trình đầy đủ hồ sơ với cơ quan Hải quan nơi trực tiếp nhập khẩu hàng hóa để được xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngôi Sao Vàng biết và thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3197/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41