Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3195/TCHQ-TXNK vướng mắc trong triển khai dự án HĐHNTNSNN tại Kho bạc Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3195/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3195/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong triển khai dự án HĐHNTNSNN tại KBNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi : Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1583/KBNN-KTNN ngày 08/6/2012 của Kho bạc Nhà nước về vướng mắc trong việc triển khai dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính giai đoạn 2. Về vấn đề này, tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Vướng mắc về quản lý số thu các phòng, đội của cơ quan Hải quan:

Tổng cục hải quan đề nghị KBNN theo đội quản lý thông tin thu đến từng cấp phòng, đội của cơ quan Hải quan. Theo mẫu số 04/BK-CTNNS Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính có phản ánh Mã địa bàn, Mã cơ quan thu, mặt khác, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Bảng ánh xạ giữa Mã - HQ gốc và Mã cơ quan thu 7 ký tự. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị có buổi làm việc trực tiếp giữa Cục Tin học thống kê Tài Chính, Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan để rà soát, bổ sung thống nhất các mã này.

- Về việc khắc phục giảm thiểu thiếu tờ khai điện tử trên ứng dụng TCS-TT của KBNN. Kho bạc Nhà nước đưa ra giải pháp: Tổng cục Hải quan phối hợp để hỗ trợ việc TCS-TT truy vấn trực tuyến (online) số thu thuế trên từng tờ khai Hải quan từ cổng trao đổi thông tin của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan nhất trí với giải pháp của Kho bạc Nhà nước, đề nghị Kho bạc Nhà nước cử cán bộ và Dự kiến thời gian cụ thể để phối hợp thực hiện.

- Về giải pháp khắc phục đối chiếu chứng từ điện tử và bảng kê điện tử. Hiện nay Kho bạc Nhà nước đang thực hiện gộp hai loại tiền vào 1 chứng từ: Tiền nộp thuế và Tiền phạt chậm nộp thuế nên dẫn đến các chứng từ thiếu thông tin. Đề nghị Kho bạc Nhà nước thực hiện việc tách riêng hai loại tiền nêu trên thành 2 chứng từ riêng biệt.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan gửi Kho bạc Nhà nước nghiên cứu để phối hợp thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3195/TCHQ-TXNK vướng mắc trong triển khai dự án HĐHNTNSNN tại Kho bạc Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.717
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234