Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3193/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3193/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3193/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom)

Trả lời công văn số 3128/CV-EVNTel-QLDA ngày 01/7/2008 của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm A, điểm B mục II Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng ban hành kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2006 của Tổng cục Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan nhập cảnh, xuất cảnh đối với:

- Tàu biển M/T "MIRAI" neo móc tại vùng lãnh thổ biển (12 N/M) và đặc khu kinh tế của Việt Nam để thực hiện hoạt động dọn dẹp tuyến cáp trước khi tiến hành hoạt động lắp đặt cáp.

- Tàu biển "INOVATOR" và "TYCOM RELIANCE" để hoạt động lắp đặt cáp tại Vũng Tàu thuộc khu vực lãnh thổ biển (12 N/M) và khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam - khu vực nước sâu;

- Tàu salan "NETWORKER" và 02 tàu kéo hỗ trợ "OCEAN GOLF" và "OCEAN TANGO" để hoạt động lắp đặt cáp trong vùng lãnh thổ Việt Nam (12 N/M) - khu vực nước nông.

2. Căn cứ mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với cáp quang nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

Đề nghị Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi Công ty dự kiến tàu biển, tàu salan, tàu kéo hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh; cáp quang nhập khẩu theo hợp đồng mua bán) để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3193/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70