Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3190/TCT-ĐTNN về việc chênh lệch giữa doanh thu hàng hóa xuất khẩu trên hoá đơn và tờ khai xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3190/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3190/TCT-ĐTNN
V/v chênh lệch giữa doanh thu hàng hóa XK trên hoá đơn và tờ khai xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nahnoom (Đồng Nai)
Địa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời văn bản số 20/CV-TCT ngày 02/06/2006 của Công ty TNHH Nahnoom (Công ty) đề nghị xin được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến vấn đề chênh lệch doanh thu giữa tờ khai xuất khẩu và hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty xuất khẩu sản phẩm sẽ được tính khấu trừ hoặc hoàn trả số thuế GTGT đầu vào trên hoá đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu. Trường hợp có sự chênh lệch giữa tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT (xuất khẩu) Công ty phải giải trình cụ thể với cơ quan thuế và được xem xét giải quyết số thuế được khấu trừ hoặc hoàn tính theo doanh thu hàng hóa xuất khẩu thực tế đã được thanh toán qua ngân hàng phù hợp với hợp đồng và quyết toán hợp đồng; trường hợp hóa đơn GTGT ghi không đúng với giá trị hàng hóa xuất khẩu, Công ty phải điều chỉnh lại các hóa đơn ghi không đúng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nahnoom Đồng Nai biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để xem xét, giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3190/TCT-ĐTNN về việc chênh lệch giữa doanh thu hàng hóa xuất khẩu trên hoá đơn và tờ khai xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14