Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3183/TCT-CS về việc điều kiện áp dụng chính sách thuế đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3183/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3183/TCT-CS
V/v: điều kiện áp dụng chính sách thuế đối với Khu KTCK quốc tế Cầu Treo.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 895/CT-THNVDT ngày 04/06/2008 và công văn số 1145/CT-THNVDT ngày 06/08/2008 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc điều kiện áp dụng chính sách thuế đối với Khu KTCK quốc tế Cầu Treo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 25 Quy chế hoạt động của Khu KTCK quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bảo đảm thủ tục thông quan rõ ràng, thuận tiện, đáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo …

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo”.

Ngày 05/6/2008 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu KTCK quốc tế Cầu Treo. Tại khoản 4 phần I Thông tư số 45/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Khu KTCK quốc tế Cầu Treo được áp dụng các chế độ ưu đãi về tài chính quy định tại Thông tư này khi bảo đảm đồng thời các điều kiện sau:

- Có hàng rào cứng hoặc hàng rào tự nhiên bảo đảm cách ly các hoạt động trong Khu KTCK quốc tế Cầu Treo với nội địa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

- Có cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan để giám sát, kiểm tra người, hàng hóa và các phương tiện ra, vào Khu KTCK quốc tế Cầu Treo”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với các trường hợp doanh nghiệp trong Khu KTCK quốc tế Cầu Treo đã kê khai hưởng ưu đãi thuế từ ngày Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg có hiệu lực (hiệu lực từ ngày 14/11/2007) đến ngày Thông tư số 45/2008/TT-BTC có hiệu lực (hiệu lực từ ngày 4/7/2008) mà không đảm bảo đồng thời hai điều kiện nêu tại khoản 4 phần I của Thông tư số 45/2008/TT-BTC thì đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh lại việc kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành; đồng thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan thực hiện các điều kiện quy định tại khoản 4 mục I Thông tư số 45/2008/TT-BTC nêu trên để có cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3183/TCT-CS về việc điều kiện áp dụng chính sách thuế đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41