Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3175/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "chế phẩm, thức ăn bổ sung và chất xử lý môi trường nước ao tôm" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3175/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số 3175/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng "chế phẩm, thức ăn bổ sung và chất xử lý môi trường nước ao tôm"

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 1356/HQKG-KTSTQ ngày 15/11/2007 và công văn số 1480/HQKG-KTSTQ ngày 10/12/2007 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về vướng mắc phân loại mặt hàng là chế phẩm, thức ăn bổ sung và chất xử lý môi trường nước ao tôm (gồm: Siren, D-best, Formalan, Bioquats, Zeolite, O-lan, New Save Gold 80%, Kickzoo, MKC (hydro 2,4), Odine super complex 33,33%, Boom D, Sanabee Pus, Anti bạc, Bacillus Subtilis), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

1. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu không còn mẫu lưu tại cơ quan hải quan (vì đây là kiểm tra sau thông quan) thì Cơ quan Hải quan (Chi cục kiểm tra sau thông quan) căn cứ vào hồ sơ, tài liệu liên quan để phân loại, tính thuế. Mã số hàng hóa của 14 mặt hàng (theo hồ sơ kèm theo) như sau:

- Mặt hàng Siren thuộc nhóm 3824, mã số chi tiết 3824.90.90.00

- Mặt hàng D-Best thuộc nhóm 3824, mã số chi tiết 3824.90.90.00

- Mặt hàng Formalan thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.90.20.00

- Mặt hàng Bioquats thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.90.20.00

- Mặt hàng Zeolite thuộc nhóm 3824, mã số chi tiết 3824.90.90.00

- Mặt hàng O-Lan thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.20.90.00

- Mặt hàng New Save Gold 80% thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.40.92.00

- Mặt hàng Kickzoo thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.20.90.00

- Mặt hàng MKC (hydro) thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.40.92.00

-Mặt hàng Odine super complex 33,33% thuộc nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.40.92.00

- Mặt hàng Boom-D thuộc nhóm 3102, mã số chi tiết 3102.90.00.00

- Mặt hàng Sanabee Pus thuộc nhóm 3507, mã số chi tiết 3507.90.00.00

- Mặt hàng Anti Bạc thuộc nhóm 3004, mã số chi tiết 3004.90.99.90

- Mặt hàng Bacillus Subtilis 1070 thuộc nhóm 3002, mã số chi tiết 3002.90.00.00

2. Đối với các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu, Chi cục hải quan vướng mắc về phân loại, do mặt hàng phải phân tích để xác định thành phần, công dụng, chất cấu tạo, trên cơ sở doanh nghiệp cam kết và Cơ quan Hải quan xác nhận về mặt hàng đã nhập khẩu nay vẫn tiếp tục được nhập khẩu (cùng mặt hàng đó), thì Chi cục hải quan cửa khẩu lấy mẫu hàng nhập khẩu gửi trung tâm phân tích phân loại Miền Nam để phân tích phân loại làm cơ sở để phân loại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3175/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "chế phẩm, thức ăn bổ sung và chất xử lý môi trường nước ao tôm" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127