Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3172/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3172/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong việc cấp giấy phép NK ô tô dưới hình thức phi mậu dịch.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1515/HQHN-GSQL ngày 06/06/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vấn đề cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu quà tặng:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2013 của Tổng cục Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng.

- Những trường hợp được cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng, Cục Hải quan TP. Hà Nội có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục thuế biết và thực hiện việc theo dõi, tính thuế theo quy định.

2. Đối với xe ô tô thuộc đối tượng Thông tư 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu, đề nghị được nhập khẩu dưới hình thức phi mậu dịch (nộp đủ thuế):

Hiện nay Bộ Tài chính đang trao đổi với các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao về phương án xử lý đối với các trường hợp xe ô tô thuộc đối tượng Thông tư 118/2009/TT-BTC nêu trên không đủ điều kiện cấp giấy phép trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, do vậy đối với 2 trường hợp đề xuất tại văn bản 1515/HQHN-GSQL sẽ có hướng dẫn cụ thể sau./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3172/TCHQ-GSQL ngày 10/06/2013 vướng mắc trong việc cấp giấy phép nhập khẩu ô tô dưới hình thức phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157