Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3157/TCHQ-GSQL về việc sơ kết xây dựng đại lý hải quan mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3157/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số 3157/TCHQ-GSQL
V/v sơ kết xây dựng đại lý hải quan mẫu

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua 06 tháng thực hiện công văn số 279/TCHQ-GSQL ngày 18/01/2008 của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng đại lý hải quan mẫu để rút kinh nghiệm phát triển hệ thống đại lý hải quan trên cả nước, nay cần phải sơ kết đánh giá mặt được, mặt chưa được và có kế hoạch cho thời gian tới theo chương trình cải cách hiện đại hoá hải quan giai đoạn 2008 - 2010.

I. ĐỐI VỚI 03 ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN MẪU (HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH):

1) Các đơn vị cần đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, kiến nghị những vấn đề cần thiết với Tổng cục.

2) Kiểm điểm, đánh giá công tác triển khai của Cục, các Chi cục Hải quan: Về nhận thức vị trí, vai trò, các việc phải làm về xây dựng, phát triển đại lý hải quan;

- Về lập chương trình, kế hoạch triển khai;

- Về các việc phối hợp, hỗ trợ đại lý hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp là chủ hàng;

- Về sự phối kết hợp giữa các Chi cục Hải quan trong Cục Hải quan thành phố, với các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố có liên quan...;

- Kết quả đạt được:

+ Tên các đại lý mẫu, số lượng nhân viên đại lý hải quan;

+ Số tờ khai hải quan do đại lý hải quan ký tên của từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Số tờ khai hải quan SXXK/ Hợp đồng gia công do đại lý thanh khoản (nếu có);

- Khó khăn, vướng mắc;

- Đề xuất, kiến nghị giải pháp cho 06 tháng cuối năm 2008, cả năm 2009.

II. ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM MẪU TẠI 03 THÀNH PHỐ (HÀ NỘI, HẢI PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH):

Cục Hải quan các thành phố cần trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và đề nghị đại lý sơ kết đánh giá và báo cáo các nội dung chủ yếu sau:

1. Về nhận thức;

2. Về xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển hoạt động đại lý hải quan của đại lý;

3. Kết quả đạt được;

4. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân;

5. Kiến nghị.

III. ĐỐI VỚI CÁC CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC:

1) Đối với đơn vị có chủ động lựa chọn xây dựng đại lý hải quan (như Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh) thì cùng sơ kết đánh giá như nêu tại mục I và mục II kể trên.    

2) Đối với các đơn vị khác chưa có đại lý hải quan nhưng có hoạt động liên quan đến đại lý hải quan từ các tỉnh khác khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ở của khẩu thì có báo cáo đánh giá mặt phù hợp, chưa phù hợp và đề xuất với Tổng cục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1) Đối với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và các đại lý được lựa chọn xây dựng mẫu:

- Tổ chức sơ kết đánh giá từ cơ sở lên (từng Chi cục Hải quan, từng đại lý mẫu phải có sơ kết đánh giá và báo cáo về Cục Hải quan thành phố) xong trước ngày 15/7/2008;

- Cục Hải quan thành phố tổ chức sơ kết đánh giá và đề ra giải pháp, chương trình cụ thể cho 06 tháng cuối năm 2008, dự kiến việc lớn cần làm cho năm 2009, gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 25/7/2008.

2) Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác có hoạt động đại lý hải quan: Có sơ kết đánh giá và gửi báo cáo về Tổng cục trước ngày 15/7/2008.

3) Vụ Giám sát quản lý, Tổ công tác xây dựng đại lý hải quan mẫu của Tổng cục và Ban cải cách hiện đại hoá hải quan:

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong ngành và của các đại lý hải quan mẫu;

- Dự thảo đề án phát triển đại lý hải quan 6 tháng cuối năm 2008, dự kiến các việc lớn cần làm cho năm 2009, 2010, gửi các đơn vị trong ngành và các đại lý hải quan tham gia ý kiến;

- Lập kế hoạch tổ chức sơ kết, hội thảo về đề án kể trên trong tháng 8/2008.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm cao và thiết thực./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3157/TCHQ-GSQL về việc sơ kết xây dựng đại lý hải quan mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127