Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3120/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3120/TCHQ-KTTT
V/v xin miễn phạt chậm nộp theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1429/HQHP-PNV ngày 22/6/2004 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc đề nghị miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Thung Lũng Vua theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I Phần H Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì: “Trong khi chờ giải quyết tổ chức, cá nhân khiếu nại vẫn phải nộp đủ và đúng thời hạn về số tiền thuế, tiền phạt theo thông báo hoặc Quyết định xử lý”.

Trường hợp nợ phạt của Công ty TNHH Thung Lũng Vua, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, nguyên nhân là do trong quá trình khiếu nại Công ty không nộp thuế theo quy định, không thuộc nguyên nhân khách quan được xét xoá nợ tại Điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết và yêu cầu Công ty thực hiện nộp phạt theo quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3120/TCHQ-KTTT ngày 08/07/2004 ngày 08/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn phạt chậm nộp theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!