Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3119/TCHQ-GSQL về việc giải quyết thủ tục nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2008 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3119/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3119/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết thủ tục nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2008.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3656/UBND-VX ngày 12/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất có thời hạn đối với các trang thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp phục vụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2008 đã được quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn Công ty Cổ phần Hoàn Vũ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu Nha Trang liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng để giải quyết theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3119/TCHQ-GSQL về việc giải quyết thủ tục nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2008 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44