Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3116TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3116TCHQ/GSQL
V/v: kiến nghị của Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Tổng cục nhận được công văn số 062/05CV-VNCS ngày 11/7/2005 của Công ty TNHH Việt Nam Chung Shinh Textil (Xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An) trình bày về việc truy thu thuế nhập khẩu bông của Cục Hải quan Long An đối với Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì trong khi chờ Bộ Thương mại cấp hạn ngạch, Công ty đã có công văn số 036/2004CV-VNCS ngày 28/01/2004 gửi Chi cục Hải quan Bến Lức xin được nợ hạn ngạch cho lô hàng bông nhập khẩu, và được sự đồng ý của Lãnh đạo Chi cục.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Long An kiểm tra lại sự việc, giải quyết theo đúng các quy định hiện hành, có văn bản trả lời cho Công ty, đồng thời báo cáo Tổng cục biết. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH VN Chung Shinh Textil
- Lưu: VT, GQ (2b).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3116 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế nhập khẩu bông của Cục Hải quan Long An đối với Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!