Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3112TC/CST về việc thời điểm áp dụng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3112TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Quách Đức Pháp
Ngày ban hành: 17/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3112TC/CST
V/v thời Điểm áp dụng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng châu Âu; ngày 18/1/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC và Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng rượu thì: thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng rượu là 65% và được áp dụng cho các Tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2005.

Theo phản ánh của các đơn vị thì hiện nay thời Điểm áp dụng giữa các cơ quan hải quan còn chưa thống nhất, có nơi đã thực hiện nhưng cũng có nơi chưa thực hiện vì chờ đăng công báo. Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất theo đúng thời Điểm quy định tại quyết định số 04/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC, TH), CST (TH, P2)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3112TC/CST về việc thời điểm áp dụng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.855
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255