Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3112/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3112/TCT-PCCS
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Công ty máy và phụ tùng

Trả lời công văn số 0559MPT/TCKT ngày 23/6/2005 của Công ty máy và phụ tùng hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2c Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có 02 biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đã quá 03 tháng mới tiến hành kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu thì Công ty đã vi phạm quy định về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên căn cứ vào nội dung giải trình của Công ty 01 biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu chậm kê khai do thay đổi tổ chức, bàn giao công việc giữa các bộ phận và nhân viên; 01 biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị thất lạc sau đó đơn vị đã xin xác nhận sao y bản chính của cơ quan Hải quan nên đơn vị chưa kê khai kịp thời gian quy định. Để giải quyết phù hợp với trường hợp của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, Tổng cục Thuế chấp thuận đơn vị được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 02 Biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đã kê khai chậm nhưng đơn vị phải bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kê khai chậm.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT ,PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3112/TCT-PCCS ngày 08/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!