Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3106TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3106 TCHQ/KTTT
V/v xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Công ty thương mại và Đầu tư xây dựng 424
Số 38 Phan Đình Phùng - TP. Vinh - Nghệ An
 - Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 Trả lời công văn số 171/CVCT ngày 10/6/2004 của Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng 424 (trước đây là Công ty Xây lắp kinh doanh tổng hợp XNK Nghệ An) về việc tính phạt chậm nộp thuế lô hàng nhập khẩu 2.000 tấn giấy nhập khẩu theo tờ khai số: 217/NKD ngày 13/9/1999 tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số: 6601/VPCP-VI ngày 27/11/2002 của Văn phòng Chính phủ, ngày 2/6/2003 Bộ Tài chính có công văn số: 5740 TC/TCT đồng ý khoanh nợ thuế cho Công ty Kinh doanh tổng hợp và XNK Nghệ An đối với lô hàng 2000 tấn giấy làm nền cho giấy các bon do Công ty nhập khẩu theo tờ khai số: 217/NKD ngày 13/9/1999 tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian trả nợ bắt đầu từ năm 2006. Vì vậy thời Điểm từ khi mở tờ khai đến năm 2006 thì không tính phạt chậm nộp thuế đối với số nợ thuế của lô hàng. Chỉ tính phạt chậm nộp thuế khi Công ty vi phạm lịch trả nợ thuế quy định tại công văn 5740 TC/TCT nêu trên của Bộ Tài chính và công văn: 2918 TCHQ/KTTT ngày 20/6/2003 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tại công văn: 5740 TC/TCT ngày 2/6/2003 và công văn: 2918 TCHQ/KTTT ngày 20/6/2003 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng 424, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo giải quyết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3106 TCHQ/KTTT ngày 07/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!