Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3095/TCHQ-CCHĐH công nhận đã tham gia thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3095/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 29/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3095/TCHQ-CCHĐH
V/v công nhận đã tham gia thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phúc đáp công văn số 1039/HQBRVT-TTDL ngày 3/6/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với những doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện tại Cục Hải quan khác và những doanh nghiệp chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử, Ban Cải cách Hiện đại hóa có ý kiến trả lời như sau:

- Đối với những doanh nghiệp chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử: đề nghị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tham gia theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 222/2009/TT-BTC; Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử thực hiện việc cấp, phát tài khoản truy nhập theo quy định tại Phụ lục 2 Quyết định 2396/QĐ-TCHQ.

- Đối với những doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục khác: Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng tài khoản truy nhập đã được cấp, phát để thực hiện. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc do hệ thống không chấp nhận, đề nghị liên lạc với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Ban Cải cách Hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3095/TCHQ-CCHĐH công nhận đã tham gia thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35