Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3094/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3094/TCHQ-KTTT
v/v: giá tính thuế trụ bơm xăng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH TM DV du lịch V.T.T
19 Bùi Đình Túy - Phường 26 – Q. Bình Thạnh – TP.HCM

 

Trả lời công văn số 1974/HQTP.GTT, số 4185/HQTP.GTT ngày 29/10/2004 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 18/KN/V.T.T ngày 15/07/2005 của Công ty TNHH TM DV Du lịch V.T.T về việc xác định giá nhập khẩu đối với mặt hàng trụ bơm xăng do Công ty TNHH TM DV Du lịch V.T.T nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan kiểm tra lại cơ sở xây dựng giá tính thuế đối với mặt hàng trụ bơm xăng nhập khẩu tại Quyết định số 17/QĐ.HQTP.XDG ngày 31/03/2003 của Cục Hải quan TP.HCM. Nếu cơ sở xây dựng không phù hợp với các khảo sát của cơ quan Hải quan (báo cáo tại công văn số 4185/HQTP.GTT ngày 29/10/2004 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) thì căn cứ vào các nguyên tắc xây dựng giá được hướng dẫn tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24/06/2003 của Tổng cục Hải quan và khảo sát thực tế để xây dựng lại mức giá tính thuế cho phù hợp và trả lời khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH TM DV Du lịch V.T.T được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT (2), KTTT (3).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3094/TCHQ-KTTT ngày 04/08/2005 về việc xác định giá nhập khẩu đối với mặt hàng trụ bơm xăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!