Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3093/VPCP-KTTH phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3093/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3093/VPCP-KTTH
V/v: Phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

'

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4936/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2736/BKHĐT-KTDV ngày 19 tháng 4 năm 2012 về phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Tài chính được áp dụng phương thức bán rộng rãi trực tiếp cho mọi đối tượng đối với số lương thực dự trữ quốc gia đến kỳ đổi hạt đã tổ chức bán theo phương thức đấu giá theo quy định nhưng không thực hiện được. Giá tối thiểu bán thóc, gạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN,
PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3093/VPCP-KTTH phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.807
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66