Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3093/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại Lao Bảo do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3093/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3093/TCHQ-GSQL
V/v: TTHQ đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra KTM Lao Bảo

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 222/HQQT-NV ngày 05/04/2007, Điện số 42/NV ngày 23/05/2007 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc nêu tại trích yếu, căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trong KKT-TM đặc biệt Lao Bảo, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý hải quan, đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài chuyển cửa khẩu vào KKT-TM đặc biệt Lao Bảo qua cổng B và hàng hóa xuất khẩu từ KKT-TM đặc biệt Lao Bảo chuyển cửa khẩu ra nước ngoài qua cổng B nếu không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan, thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu xuất/nhập và chỉ thực hiện kiểm tra hàng hóa tại một đơn vị Hải quan, cụ thể: kinh doanh KTM Lao Bảo đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan KTM Lao Bảo, việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/nhập thực hiện.

Thủ tục Hải quan đối với lô hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện theo quy định tại điểm II, phần B, mục 1 và thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thực hiện theo quy định tại điểm II, phần B, mục 2 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị Hải quan có liên quan tổ chức thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra KKT-TM đặc biệt Lao Bảo chặt chẽ, tránh thẩm lậu vào nội địa; thực hiện nghiêm túc công tác thanh quyết toán theo hướng dẫn tại điểm 4.b, mục I Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 07/09/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Quảng Bình (để p/hợp);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục ĐTCBL;
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Ngọc Túc 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3093/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại Lao Bảo do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45