Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3083/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3083/TCHQ-KTTT
v/v: nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡg chế

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Xí nghiệp lắp ráp ô tô (TRAENCO MOTOR)
407 Giải Phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 303/CV, ngày 29/07/2005 của Xí nghiệp lắp ráp ô tô về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1169/TCHQ-KTTT, ngày 30/03/2005 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo hướng dẫn tại công văn số: 1169/TCHQ-KTTT, thì số thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, không bao gồm số tiền phạt chậm nộp.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ công văn số 1169/TCHQ-KTTT và hướng dẫn nêu trên, để xem xét, giải tỏa cưỡng chế cho Xí nghiệp lắp ráp ô tô.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Xí nghiệp lắp ráp ô tô biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, KTTT (3).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3083/TCHQ-KTTT ngày 04/08/2005 về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!