Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3062/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội

Số hiệu: 3062/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3062/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - chi nhánh Hà Nội
(557 Đường Minh Khai - Hà Nội)

Trả lời công văn 26 tháng 6 năm 2006 về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 05/7/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội (MST: 0200145588002) không thuộc diện đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 20919/NKD ngày 28/10/2005.

Tuy nhiên, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội không được ân hạn thuế vì hiện nay công ty còn nợ thuế quá hạn của 03 tờ khai trên và đáp ứng đúng các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3062/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Chi nhánh Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145