Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 306/GSQL-GQ3 về nhập khẩu xe ôtô theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 306/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 06/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ôtô theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Trả lời công văn số 1103/HQHCM-GSQL ngày 13/04/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 617/HQĐNa-GSQL ngày 02/05/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, công văn số 777/HQBD-GSQL và công văn số 1271/HQBD-GSQL ngày 30/05/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có Điện số 94/GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu báo cáo nội dung vướng mắc liên quan đến nhập khẩu xe ôtô theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương. Theo đó, nội dung vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại các công văn dẫn trên sẽ được Cục Giám sát quản lý tham mưu đề xuất báo cáo Lãnh đạo để hướng dẫn thống nhất thực hiện chung trong toàn ngành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 306/GSQL-GQ3 về nhập khẩu xe ôtô theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193