Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3040/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3040/TCHQ-GSQL
v/v: xử lý nợ thuế đối với lô hàng có  tranh chấp về mãsố hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  

Công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông tin truyền hình Việt Nam 
67B Hàm Long, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 387/CV ngày 26/7/2005 của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam về việc gia hạn thời gian được làm thủ tục hải quan do có sự không thống nhất giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp trong việc phân loại mặt hàng bộ thu, giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 3409/NKD-KVII tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại mặt hàng đầu thu giải mã phương tiện dùng trong truyền hình Tổng cục Hải quan đang xem xét, báo cáo Bộ để có kết luận. Trong khi chờ kết luận chính thức về việc phân loại mặt hàng này, để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời gian Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu nói tại công văn số 2126/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2005 của Tổng cục Hải quan đến ngày 30/9/2005. Các điều kiện khác nêu trong công văn số 2126/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2005 không thay đổi.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
-Lưu VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3040/TCHQ-GSQL ngày 01/08/2005 về việc gia hạn thời gian được làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.035

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!